บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปัจจุบันบริษัทฯได้เปิดดำเนินกิจการในชื่อ ”บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและสัจจะ ต่อการให้บริการแก่ลูกค้าทุกชนชั้น บริหารงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านต่อ

พันธกิจ

1.มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านประกันวินาศภัยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทุกชนชั้น
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี
 อ่านต่อ

อ่านต่อ
.

ทุนจดทะเบียนที่เข็มแข็ง

1 มกราคม 2559 บริษัท ได้ดำเนินการเพิ่มทุนรวมกับทุนจดทะเบียนทำให้บริษัทมีเงินกองทุนรวม 700 ล้านบาทอ่านต่อ

.

บริการทั้งหมด

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยอุบัติเหตุ และอื่นๆ

.

สถานที่ตั้ง สัจจะ กรุ๊ป

บริษัทได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ที่ ยิ่งใหญ่และสะดวกขึ้น

อ่านต่อ

ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรม งานปีใหม่

ยินดีต้อนรับ คุณสมจิตร

เปิดตลาดใหม่ ภาคอีสาน

เปิดตลาดใหม่ ภาคเหนือ

ทำไมต้องเลือกซื้อประกันกับ สัจจะประกันภัย

ขณะที่ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรง การทำงานดูเหมือนเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจำวัน โดยแต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของ รายได้ที่แตกต่างกันออกไป หากมีเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งอาจรุนแรงจนไม่สามารถทำให้คุณดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แน่นอน ว่านอกจากค่ารักษาพยาบาลที่จะเป็นภาระกับคุณแล้ว รายได้ที่คุณเคยได้รับจากการทำงานอาจลดน้อยลงหรืออาจไม่ได้รับเลยอีกด้วย ดังนั้นคุณคงจะต้องถามตัวเองว่ามีความพร้อมแล้วหรือยังสำหรับเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

Our Services

ง่ายและรวดเร็ว

ทำให้ประกันภัยเป็นเรื่องง่าย  ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพของทีมงานระดับมืออาชีพ

สะดวกสบาย

โทรหาหรือพูดคุยกับเราผ่านทีมงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

ปลอดภัย

ประกันภัยเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างมากตุท่านจึงควรทำประกันเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของท่าน

ครอบคลุม

ตอบสนองทุกความต้องการที่ครอบคลุม ทุกประเภทประกันภัย

การประกันอัคคีภัย

บริษัทฯ รับประกันที่อยู่อาศัย ตัวอาคาร โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ สต็อกสินค้า ฯลฯ โดยให้ความคุ้มครองจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

บริษัทฯหรือ เสียหายของสินค้าต่างๆ ทั้งที่นำเข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทะเล และจากภัยธรรมชาติต่างๆ

การประกันภัยรถยนต์

บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองการสูญหายและความเสียหายของตัวถังอุปกรณ์ประจำรถลูกค้าขโมยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เป็นการรับประกันภัยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการ ประกันภัย 3 ประเภท ข้างต้น อาทิ เช่น การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สัจจะคุ้มภัย

คุ้มครองภัย สูงสุดถึง

2,000,000บาท
 • คุ้มครองไฟไหม้
 • คุ้มครองฟ้าผ่า
 • คุ้มครอง ภัยจากอากาศยาน
 • ระเบิด
 • คุ้มครองภัยจากน้ำ
 • คุ้มครองภัยจากพายุ
 • คุ้มครองภัยจากแผ่นดินไหว

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3

ราคาเริ่มต้น

THB1,799/บาท
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท
 • รับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ความคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

Working hard

Consectetur adipisicing elit

The feather man

Consectetur adipisicing elit

The long line

Consectetur adipisicing elit

Wire's

Consectetur adipisicing elit

Forcing

Consectetur adipisicing elit

Engine by